Partron Reader - Partron
 

Partron Reader

Ứng dụng đọc
tin nhắnÚng dung
Partron Reader

Chiếc tai nghe PBH-300 này sẽ tự động đọc các tin
nhắn SMS, Kakao Talk, Messenger, Line, Zalo thông
qua ứng dụng này khi có thông báo.Đem đến
cuộc sống tiện lợi


Download Partron Reader

Partron Reader