Tai nghe Bluetooth - Partron
Patron PBH-400

Super Fidelity Driver
SF Driver

Black_Silver
White_Rose Gold
Croise.R PBH-300

Cảm hứng sáng tạo
cùng âm nhạc

pbh-300
Croise.R PBH-200

Lắng nghe trọn
khoảnh khắc

PBH-200

Partron Reader

Ứng dụng
đọc tin nhắn


Khám phá

 

So sánh đặc tính


Patron PBH-400

Patron PBH-300

Patron PBH-200

Khối lượng

Màu sắc

SF Driver

Rung báo mất kết nối

Rung báo cuộc gọi đến

Đeo cổ thoải mái

Công nghệ APT-X

Multi Pairing

CVC 2 Mic

Voice Promt

Pin

130mAh

195mAh

195mAh

1.690.000 VND

Khám phá

1.590.000 VND

Khám phá

1.190.000 VND

Khám phá